Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Projekt "Podniesienie efektywności kształcenia"

Wsparcie dla rozwoju kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów Gimnazjum nr 1.

 

logo projektu

29 listopada br. gmina Strzegom podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu."
W ramach zadania przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli "metodą projektu i eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi TIK". Szkolenia będą miały charakter warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi (ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe itp.). W szkołach od października rozpoczęto dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające kompetencje z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.


W Gimnazjum nr 1 projektem objętych jest 89 uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w następujących zajęciach:

 

* Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki – kl. I, II, III;
* Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – kl. I, II, III;
* Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
- z geografii – kl. III
- z fizyki – kl. III


* Zajęcia rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych:
- z biologii – kl. I, II, III
- z fizyki – kl. II
- z chemii – kl. I, III.


Zajęcia realizowane będą od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2018 r.
W ramach projektu szkoła otrzyma doposażenie do dwóch pracowni: matematycznej i przyrodniczej, w postaci: tablicy interaktywnej, przenośnych komputerów, wizualizera przestrzennego, programów multimedialnych, sprzęt niezbędny do realizacji zajęć metodą eksperymentu, np.: mikroskopy, urządzenia laboratoryjne oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.