Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 5 - zad.3

Obszar nr 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe
zadanie nr 3

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego z zakresu turystyki rowerowej i krajoznawstwa.

Przedmiot: Wychowanie fizyczne - zajęcia pozalekcyjne z zakresu turystyki rowerowej.

Temat  zajęć: Rowerem zdrowo i bezpiecznie -poznajemy walory i historię najbliższej okolicy.

Data wycieczki: 22.03 2014r

Liczba uczestników:10

Trasa wycieczki: Strzegom- Bolków- Świny- Strzegom

Cel strategiczny: Kształtowanie i rozpowszechnianie nawyków zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i lokalnym. Poznanie historii zamków w okolicy Strzegomia.


Cele szczegółowe:

 • popularyzacja i propagowanie turystyki rowerowej wśród młodzieży,
 • rozwijanie aktywności ruchowej młodzieży,
 • wyposażenie uczniów w wiadomości dotyczące znajomości kodeksu drogowego,
 • kształtowanie postaw i nawyków, zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwych decyzji,
 • uwrażliwianie uczniów na społeczne aspekty ruchu drogowego – poczucie odpowiedzialności – partnerstwo,

 

Planowane efekty:

dla ucznia:

 • uczniowie nabywają nawyków zdrowego stylu życia i propagują je w środowisku         szkolny i lokalnym,
 • częściej spędzają czas wolny w czynny sposób,
 • potrafią samodzielnie zaplanować i pokierować wycieczką rowerową,
 • znają przepisy ruchu drogowego, wymieniają obowiązkowe wyposażenie oraz znają budowę i zasady eksploatacji roweru

 • świadomie i odpowiedzialnie uczestniczą w ruchu drogowym jako rowerzysta,
 • nie przejawiają niewłaściwych zachowań i propaguje bezpieczne zachowania na drodze,
 • znają historię zwiedzanych zamków

dla szkoły:

 • rozbudzenie zainteresowania turystyką rowerową jako odpowiednią formą wspierającą rozwój ucznia
 • podniesienie poziomu aktywności uczniów w doskonaleniu własnej  sprawności fizycznej
 • nabyta wiedza i zdobyte umiejętności umożliwią uczniom samodzielne organizowanie zajęć ruchowych w czasie wolnym
 • podniesienie jakości pracy szkoły

 

 

dla środowiska lokalnego :

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na drogach publicznych
 • uczniowie swoją postawą, zaangażowaniem zachęcą rówieśników z innych szkół do podejmowania decyzji dotyczących zdrowego stylu życia – jako ważnego warunku sukcesu życiowego
 • promocja Miasta i Gminy Strzegom ( uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu ambasadorami zdrowego stylu życia.)

 

 

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych z  wychowania fizycznego z zakresu turystyki rowerowej.

W marcu 2014 r w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniowie wraz
z nauczycielami wychowania fizycznego realizowali cykliczny  projekt  „Rowerem zdrowo i bezpiecznie”. Gimnazjaliści  z klas drugich wspólnie z opiekunami projektu udali się na jedną z zaplanowanych wycieczek rowerowych do zamków Bolków i Świny. 
W przeddzień wyjazdu jeden z uczestników projektu przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych oraz poruszania się kolumny rowerów.  Kolejny z uczestników wycieczki przedstawił walory turystki rowerowej. Regularna jazda na rowerze może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie, zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie. Może także być atrakcyjną formą spędzenia czasu
z rodziną i przyjaciółmi.

Następnego dnia po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia przed szkołą wszyscy  wyruszyliśmy na trasę. Przejeżdżając przez pobliskie  miejscowości mogliśmy podziwiać piękno przyrody. Na pierwszy krótki odpoczynek  zatrzymaliśmy się nad rzeką Nysą Szaloną , gdzie zrobiliśmy kilka ciekawych zdjęć, po czym wyruszyliśmy w dalszą trasę. Z każdym przejechanym kilometrem trasa stawała się dla uczniów coraz cięższa . Pokonując liczne pagórki i wzniesienia młodzież  mogła sprawdzić swoją wytrzymałość i kondycję. Pierwszy cel - Zamek w Bolkowie został osiągnięty po dwóch godzinach jazdy. W czasie postoju pod zamkiem zapoznaliśmy się z jego historią.  Następnym celem był zamek Świny.  Tam właśnie zostało rozpalone oczekiwane ognisko i każdy z uczestników posilił się pieczoną kiełbasą, by mieć siły na powrót.  Do domu było coraz bliżej, a sił ciągle ubywało.  Ostatnie dwa niewielkie wzniesienia w okolicy  Godzieszówka bardzo nadszarpnęły siły cyklistów. Znakomita pogoda,  dopisujące humory i wspaniałe towarzystwo sprawiły, że wycieczka zakończyła się sukcesem, a uczniowie już z niecierpliwością oczekują następnej.

Podsumowując wycieczkę gimnazjaliści doszli do wniosku, że jazda na rowerze to nie tylko wspaniała zabawa, ale także duża odpowiedzialność za siebie samego i innych. Na drodze bowiem rowerzysta staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu.

 

Dokumentacja fotograficzna:

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.