Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 2 - zad.2

Obszar Nr 2

Zadanie nr 2

Scenariusz zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego z zakresu jazdy na łyżwach

Przedmiot: Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć na lodowisku

Data: styczeń-luty 2014

Liczba uczestników: uczniowie klas I - III

Cel strategiczny:

Głównym celem programu oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych dziecka, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Forma zajęć sprzyja rozwojowi ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, nabyciu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych, daje szansę samorealizacji, próby oceny własnych możliwości, czy spełnienia marzeń.

Cele szczegółowe:

 • wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, modelowanie ładnej sylwetki),
 • propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku),
 • doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na łyżwach,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
 • pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa na lodzie,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • utrwalenie właściwych postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika,
 • nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności,
 • rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu,
 • hartowanie i uodpornienie organizmu na przeziębienia i katar,
 • przygotowanie do udziału w zawodach międzyszkolnych,
 • poszanowanie dla kultury fizycznej w szkole i poza nią.

Planowane efekty:

 

Dla ucznia:

 • Udoskonali swoją sprawność  i poprawi ogólną kondycję fizyczną
 • Zrozumie potrzebę aktywności ruchowej oraz zastosuje ją w spędzaniu wolnego czasu.
 • Zapozna się z przepisami obowiązującymi na lodowisku.
 • Umiejętnie skorzysta z lodowiska i zachowa przepisy bhp.
 • Będzie systematycznie uczestniczył w zajęciach stale się doskonaląc i podnosząc swe umiejętności.
 • Pogłębi indywidualne zainteresowania.
 • Zyska poczucie własnej wartości ( ja potrafię ) i odpowiedzialności.
 • Zyska umiejętność współpracy w grupie i wsparcie w trakcie nauczania nowych elementów.
 • Dokona samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i zawodach sportowych.
 • Będzie czerpał przyjemność, satysfakcję i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach.
 • Będzie kulturalnie zachowywać się podczas trwania imprez rekreacyjno - sportowych.
 • Nabędzie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych   udział w zawodach.

Dla szkoły:

 

 • uczniowie refleksyjnie i świadomie uczestniczą w procesie kształcenia i wychowania fizycznego co jest jednoznaczne z twórczym stosowaniem się do zagadnień edukacji prozdrowotnej,
 • nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom samodzielnie organizować wycieczki piesze w czasie nauki w szkole oraz po jej zakończeniu,

 

Dla środowiska lokalnego :

 

 • wykształcone, prawidłowe postawy i zachowania pozwolą uczniom kontynuować w życiu dorosłym właściwą formę  spędzania czasu wolnego,
 • uczniowie swoją postawą, zaangażowaniem zachęcą rówieśników z innych szkół do podejmowania decyzji dotyczących zdrowego stylu życia – jako ważnego warunku sukcesu życiowego, potężnego środka eliminowania i ograniczania wszelkich zagrożeń zdrowotnych i zachowań patologicznych,
 • promocja Miasta i Gminy Strzegom ( uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu ambasadorami zdrowego stylu życia.)

Sprawozdanie z lekcji wychowania fizycznego promującej zajęcia na lodowisku

 

W okresie zimowym uczniowie korzystają z lodowiska przy OSiR w Strzegomiu.

Celem zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ich aktywność na tych zajęciach.

Wielu z nich nauczyło się nowej formy ruchu jaką jest jazda na łyżwach. Zabawy na lodzie sprawiały dużą radość uczniom, którzy pokonywali tory przeszkód oraz inne zadania wyznaczone przez nauczyciela.

Nadmienić należy, że w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu zajęcia na lodowisku są prowadzone od 2 lat.

 

Dokumentacja fotograficzna:

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.