Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 1 - zad.2

OBSZAR nr 1

Zadanie nr 2

KONSPEKT LEKCJI WYCHCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

TEMAT: Doskonalenie różnych form gimnastycznych w obwodzie stacyjnym
i torze przeszkód.

KLASA: II gimnazjum

 

CELE LEKCJI:

Uczeń:

 • potrafi wykonać przewroty:  w przód z naskoku obunóż do przysiadu  zakończony postawą zasadniczą
 • potrafi wykonać przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego i w tył
  z rozkroku do rozkroku zakończony postawą zasadniczą
 • zna i potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i kręgosłupa, wie jaką rolę pełnią w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała
 • wie jakie znaczenie ma ruch dla zdrowia młodzieży w wieku dojrzewania
 • potrafi uzasadnić pozytywne aspekty ćwiczeń korygujących wady postawy
 • wie jakie zadania pełni rozgrzewka.

 

METODY:  problemowa, ruchowej ekspresji twórczej, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowo–

ścisła.

FORMY PRACY:  indywidualna, grupowa, obwód stacyjny, tor  przeszkód.

 

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: piłki koszykowe,  szarfy, woreczki, pachołki; materace, drabinki, ławeczki gimnastyczne, piłki gimnastyczne.

 

MIEJSCE: sala gimnastyczna

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Część wstępna:
 1. Czynności organizacyjne – zbiórka, sprawdzenie gotowości do zajęć, podanie zadań lekcji.
 2. Zabawa ożywiająca  „Berek – ogonek”. Wszyscy ćwiczący (oprócz jednego) mają szarfę wsuniętą w spodnie z tyłu. Osoba bez szarfy goni. Jeżli zabierze szarfę koledze, umieszcza ja z tyłu i ucieka. Osoba, która pozostała bez szarfy goni. (zabawa ożywiająca)

 

 1. Część główna:
  1. 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami:

w pozycji wysokiej:

-        w marszu rzuty i chwyty piłki w górę oburącz, i jednorącz

-        marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolenemi

-        w marszu toczenie piłki po podłożu P i L ręką

-        przerzucanie piłki z P do L ręki w płaszczyźnie czołowej

-        krążenie T z piłką tzrymaną oburącz

-        skłony T z piłką j.w.

-        wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu

w siadzie:

-     przenoszenie piłi pod uniesionymi nogami (siad równoważny)

-     toczenie piłki wokół nóg i za plecami ( siad prosty)

w leżeniu tyłem:

-     przechodzenie piłki tzrymanej stopami na prawą i lewą srtone ciała

 

2. Obwód stacyjny:

 • Przewroty w przód  naskokiem z miejsca lub rozbiegu, odbiciem obunóż o prostych nogach do postawy zasadniczej – obrót podskokiem, przewrót w przód z rozkroku do rozkroku zakończonego postawą zasadniczą.
 • Ćwiczenia równowazne z piłkami gimnastycznymi
 • Przewrót w tył z rozkroku do rozkroku (ze stania), przewrót w tył z przysiadu do przysiadu podpartego zakończony postawą  zasadniczą.
 • Układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce gimnastycznej – elementy obowiązkowe: przejście równoważne, półszpagat, siad równoważny, leżenie przerzutne –  oraz elementy dodatkowe zaproponowane przez ucznia.
 • Ćwiczenia wzamacniające mm RR z ciężarkami

 

Przy każdej stacji znajduje się dokładny opis wykonywanych ćwiczeń.

 

3. Zwinnościowy tor przeszkód:

 • przewrót w przód
 • czołganie się na wyznaczonym odcinku
 • przejście w zwisie po drabinkach
 • skoki nad ławeczką gimnastyczną (dowolne)
 • przetoczenie w przód na materacu
 • slalom w podporze tyłem
 • przejście równoważne po ławeczce
 • rzut woreczkiem do celu
 • przewrót  w tył
 • kozłowanie piłki slalomem zakończone rzutem  do kosza.

 

III. Część końcowa:

 1. 1. Ćwiczenia uspokajające i korekcyjne.

- w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie

- w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe

- ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt.

- ćwiczenia oddechowe

 1. Wypełnienie karty pracy i karty ewaluacyjnej  (załącznik nr 1 i 2 ).
 2. Podsumowanie zajęć.

 


 

Załącznik nr 1 – karta pracy

 1. Zaznacz 5 ćwiczeń występujących podczas  dzisiejszej lekcji.
  • Przejście równoważne po ławeczce
  • Przewroty w przód i w tył
  • Kozłowanie
  • Odbicia piłki w dwójkach
  • Berek w parach
  • Rzuty do celu
  • Czołganie się
  • Rzuty do kosza
  • Wspinanie po drabinkach
  • Krążenia ramion
  • Skłony tułowia w przód
  • Prowadzenie piłki nogą

 

 1. Podkreśl jakie zadania pełni rozgrzewka podczas lekcji wychowania fizycznego?
 • Nie jest konieczna,
 • Nie ma znaczenia dla organizmu człowieka
 • Przygotowuje do wzmożonego wysiłku fizycznego
 • Chroni przed kontuzjami
 • Rozgrzewka powoduje, że niepotrzebnie się tylko męczymy
 • Pozwala na wykonanie ćwiczeń wymagających większego wysiłku i precyzji wykonania
 • Pozwala na osiąganie lepszych wyników sportowych

 

 1. Jakie pozytywne skutki dla twojego organizmu mają ćwiczenia wykonywane na  lekcji wychowania fizycznego, SKS i innych zajęciach ruchowych w szkole i poza szkołą?

 


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Załącznik nr 2 – karta ewaluacyjna

KARTA EWALUACYJNA

Udziel informacji na pytania, wpisując znak „+” w odpowiedniej rubryce.

Lp.

Pytanie

Odpowiedzi

Tak

Nie

Nie wiem

1.

Czy dzisiejsza lekcja była dla Ciebie interesująca ?

 

 

 

2

Czy nauczyciel  potrafi Cię zachęcić do aktywności ruchowej ?

 

 

 

3

Czy, Twoim zdaniem, zrozumiale wyjaśnia na lekcji ?

 

 

 

4

Czy potrafi utrzymać dyscyplinę na lekcji ?

 

 

 

5

Czy, Twoim zdaniem, ocenia Cię sprawiedliwie ?

 

 

 

6

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego ?

 

 

 

7

Czy zdobyłeś nowe umiejętności ?

 

 

 

8

Czy atmosfera na lekcji była dobra ?

 

 

 

9

Czy jesteś zadowolony (a) z dzisiejszej lekcji ?

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.