Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 1 - zad.1

Obszar nr 1

Zadanie nr 1

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu realizowanych w ramach projektu „ Szkoła w ruchu”

Przedmiot: Wychowanie fizyczne

Klasa: IIc

 

Data: 13.01.2014r.

Prowadzący:
mgr Zbigniew Wroński

Temat: Wykorzystanie obwodów stacyjnych do rozwijania cech motorycznych.

 

Wymagania z podstawy programowej:  Uczeń demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 

Powiazanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem:

Biologia – pomiar tętna

Matematyka- obliczenia wartości po podstawieniu do wzoru

Wiadomości z bloku tematycznego „Edukacja zdrowotna”

 

Cele lekcji:

 1. Uczeń potrafi wykorzystać swoje naturalne zdolności motoryczne w obwodzie ćwiczebnym
 2. 2. Uczeń potrafi zmierzyć tętno
 3. 3. Uczeń rozumie potrzebę zespołowego działania w małych grupach
 4. 4. Uczeń dokona oceny swojej wydolności fizycznej

„ Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:

 1. Bieg wahadłowy, kozłowanie prawą i lewa ręką – technika
 2. Pomiar skoczności, tętna
 3. Siła mięśni ramion i brzucha- pompki i brzuszki
 4. Zaangażowanie w ćwiczeniach motorycznych i ogólnorozwojowych

 

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: zabawowa – klasyczna, zadaniowa- ścisła, bezpośredniej celowości ruchu, karta pracy ( zał. nr 1), wychowawcze: instruowanie, wyrażanie aprobaty

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:

 1. obserwacja: uczeń aktywnie bierze udział w lekcji, wyraża chęć poprawy własnej sprawności, współpracuje w grupie
 2. karta pracy do oceny wydolności fizycznej

 

Kluczowe pytania do ucznia:

 1. Co to jest wytrzymałość i wydolność fizyczna?
 2. Jak kształtować wytrzymałość?
 3. W jaki sposób można sprawdzać wytrzymałość?
 4. Jak ocenić wydolność fizyczną?

 

Dodatkowe ćwiczenia: w części wstępnej i końcowej lekcji wykorzystanie ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej ( ćw. naprzemienne, leniwe ósemki itp.)

 

Materiały i pomoce dydaktyczne: skośna ławka, hantle, pachołki, piłki lekarskie, skakanka, piłka do kosza, karty pracy

Praca domowa: opracuj obwód stacyjny, który zawiera min. cztery stacje, do rozwijania wybranej przez siebie cechy motorycznej

 

 

Tok lekcji:

I część wstępna:

 1. Czynności organizacyjne ( powitanie, sprawdzenie przygotowania do lekcji, podanie celów lekcji, zapisanie na kartach pracy tętna spoczynkowego)
 2. Rozgrzewka:

- zabawa ożywiająca

- ćwiczenia ogólnorozwojowe nóg, ramion, tułowia z zastosowaniem ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

II część właściwa: w grupach 3 osobowych obwód ćwiczebny

 1. Kozłowanie slalomem prawą i lewą ręką
 2. Ocena wydolności fizycznej – karta pracy - Próba Ruffiera
 3. Bieg wahadłowy
 4. Wieloskoki na określonym odcinku
 5. Ćwiczenia ramion i klatki piersiowej na ławeczce skośnej
 6. Bieg wahadłowy z piłką lekarską
 7. Ćwiczenia mięśni brzucha z piłką lekarska 2 kg

 

III część końcowa:

 1. ćwiczenia uspokajające, w siadzie skrzyżnym „leniwe ósemki”
 2. ćwiczenia oddechowe w marszu
 3. zadanie domowe
 4. podsumowanie lekcjZał. nr 1

 

Karta pracy ucznia ………………………………………

 

Wykonaj  Próbą Ruffiera:

 

Podstawą zdrowia i wydolności fizycznej organizmu jest sprawność działania układu sercowo-naczyniowego, który należy poddawać systematycznej samokontroli. Najbardziej obiektywnym i prostym sposobem oceny sprawności układu sercowo-naczyniowego jest pomiar tętna. Poniższa próba pozwoli Ci na ocenę Twojej wydolności fizycznej. Powodzenia!

Sposób wykonania:

 • Zapisz swoje tętno spoczynkowe ( zmierzone wcześniej w domu)    P - ……….
 • Wykonaj 30 przysiadów w ciągu 30 sek.
 • Dokonaj pomiaru tętna
 1. bezpośrednio po próbie               P1 -……….
 2. oraz po 1 min.  wypoczynku       P2 -……….

( tętno mierzymy przez 15 sek. i mnożymy przez 4)

 • wyniki podstaw do wzoru:

IR (wskaźnik Ruffiera) =  =  =

Twój wynik ………….pkt

Wyniki:

ocena  bardzo dobra            – 0 pkt

ocena  dobra                          - 1 – 5 pkt

ocena średnia                        - 5 -10 pkt

ocena słaba                          - powyżej 10 pkt

 

Moja  ocena wydolności fizycznej ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1

Karta pracy ucznia ………………………………………

Wykonaj Próbą Ruffiera:

Podstawą zdrowia i wydolności fizycznej organizmu jest sprawność działania układu sercowo-naczyniowego, który należy poddawać systematycznej samokontroli. Najbardziej obiektywnym i prostym sposobem oceny sprawności układu sercowo-naczyniowego jest pomiar tętna. Poniższa próba pozwoli Ci na ocenę Twojej wydolności fizycznej. Powodzenia!

Sposób wykonania:

· Zapisz swoje tętno spoczynkowe ( zmierzone wcześniej w domu) P - ……….

· Wykonaj 30 przysiadów w ciągu 30 sek.

· Dokonaj pomiaru tętna

1. bezpośrednio po próbie P1 -……….

2. oraz po 1 min. wypoczynku P2 -……….

( tętno mierzymy przez 15 sek. i mnożymy przez 4)

· wyniki podstaw do wzoru:

IR (wskaźnik Ruffiera) = = =

Twój wynik ………….pkt

Wyniki:

v ocena bardzo dobra – 0 pkt

v ocena dobra - 1 – 5 pkt

v ocena średnia - 5 -10 pkt

v ocena słaba - powyżej 10 pkt

Moja ocena wydolności fizycznej ………………………..

 

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.