Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Przeprowadzenie naboru uczniów do szkoły zawsze wiązało się z problemami. Nawarstwiły się one, od czasu, kiedy jeden kandydat może starać się o przyjęcie do kilku szkół jednocześnie. Wprowadzanie i gromadzenie ogromnej ilości danych, przetwarzanie ich, wyliczanie punktów, układanie list klas, ich aktualizacja, tłumy przed tablicą wyników - oto szkolna rzeczywistość w trakcie naboru. Na te wszystkie problemy mamy jedno rozwiązanie - Nabór Optivum.

Nabór Optivum jest kompleksowym systemem obsługującym rekrutację uczniów do szkół średnich. Jest bardzo elastyczny - odpowiednio skonfigurowany może obsługiwać nabór zarówno w małej gminie, jak i w wielkim mieście.

Pismo Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy

Szanowni Państwo!

Informuję, że na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Starosta Świdnicki określił wzór wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjainych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.

Na mocy zarządzenia nr 13/2014 z dnia 12 marca 2014 r. rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów lub kandydaci pełnoletni do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjainych o typach: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum oraz liceum ogólnokształcące dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki wykorzystują w trakcie postępowania rekrutacyjnego wniosek generowany poprzez stronę systemu vEdukacja Nabór - szkoły ponadgimnazjalne o adresie URL: l„https://dolnoslaskie.edu.com.pl".

Wnioski o przyjęcie do szkół, o których mowa powyżej, składane przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów lub kandydatów pełnoletnich w innej formie niż określona w ww. zarządzeniu są niedopuszczalne.

 

DYREKTOR
WydziałuOświaty i Wychowania

Stanisław Szelewa


STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

tei. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27

e-mail: starostwo®powiat.swidnica.pl

www.powiat.swidnica.pl


certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009


Świdnica, dnia 11-03-2014


 

OW.4350.2.2014.2


Dyrektorzy gimnazjów

z terenu Powiatu Świdnickiego

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Informuję, że na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Starosta Świdnicki określił wzór wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjainych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.

Na mocy zarządzenia nr 13/2014 z dnia 12 marca 2014 r. rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów lub kandydaci pełnoletni do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjainych o typach: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum oraz liceum ogólnokształcące dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki wykorzystują w trakcie postępowania rekrutacyjnego wniosek generowany poprzez stronę systemu vEdukacja Nabór - szkoły ponadgimnazjalne o adresie URL: „https://dolnoslaskie.edu.com.pl".

Wnioski o przyjęcie do szkół, o których mowa powyżej, składane przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów lub kandydatów pełnoletnich w innej formie niż określona w ww. zarządzeniu są niedopuszczalne.

 

DYREKTOR
Wydziału
Oświaty i Wychowania

 

Stanisław Szelewa

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.