Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

PODEJMUJĄC DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA

Udział uczniów Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był zwieńczeniem patriotyczno-historycznego projektu edukacyjnego „Znamy naszego Patrona”, realizowanego dla uczczenia 105 rocznicy urodzin, 25 rocznicy śmierci oraz przypadającej w tym roku 5 rocznicy nadania szkole sztandaru i imienia tego Wielkiego Księcia Kościoła, Ojca Narodu i Męża Stanu.

Projekt otrzymał nagrodę (5000,00 zł) w Konkursie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu.

Dzień prezentacji efektów „pracy z Patronem” był wielkim świętem szkoły.

17 maja 2006 roku społeczność Gimnazjum nr 1 uczestniczyła w celebrowanej przez Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Świdnickiej Księdza Biskupa Ignacego Deca Mszy Świętej w intencji dziękczynnej za życie i dzieło Kardynała Wyszyńskiego oraz za 5 lat jakże owocnego dla strzegomskiej jedynki jego patronatu!

Rangę uroczystości znacząco podkreśliła obecność wizytatora KO, strzegomskich władz samorządowych i oświatowych oraz dyrekcji wszystkich gminnych i miejskich szkół i przedszkoli. Fakt ten, po raz kolejny, stał się świadectwem jednoczącej mądrości, jaką wyzwala wciąż aktualne przesłanie Prymasa Tysiąclecia.

W niezwykle podniosłej atmosferze przebiegło również spotkanie w szkole. Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Gimnazjum gratulowano osiągnięć będących dowodem podejmowania przez społeczność Gimnazjum wezwania patrona do stawiania sobie wysokich wymagań, kreowania ambicji i rozwijania talentów.

Dyrektor Bronisław Forski dziękował wszystkim osobom wspomagającym działania szkoły w radosnym, jak mawiał Prymas, „szybowaniu ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.

Ksiądz Biskup dzielił się wspomnieniami ze swoich spotkań z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim na uroczystościach milenijnych w 1966 roku w Częstochowie, a potem wielokrotnie na inauguracjach roku akademickiego w katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na pogrzebie arcybiskupa Bolesława Kominka we Wrocławiu. Mówił o pracowitości, sile charakteru i stanowczości Kardynała w walce o godność człowieka i wolność Ojczyzny, o Jego pokorze i Maryjnej pobożności, a także o miłości i ogromnym szacunku, jakim naród obdarzał swego Prymasa.

W przejmującej, wymownej ciszy wysłuchano recytacji inspirowanych myślami Patrona wierszy autorstwa uczniów Gimnazjum. Łzy wzruszenia i prawdziwy aplauz wywołały wyśpiewane przez szkolny chór pieśni z Oratorium Tu Es Petrus: Strumień, Niech mówią, że to nie jest miłość, Miłość to wierność wyborowi.

Goście pozostając pod wrażeniem, długo nie wychodzili z sali na dowód, że wciąż, jak przekonywał Prymas Tysiąclecia: „Potrzeba nam wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

I ZLOT SZKÓŁ im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 W dniach 29 – 30 maja 2006 w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Zlot Młodzieży Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 120 szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia, w tym 23 uczniów Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.

Zlot rozpoczął się w Sali Kongresowej uroczystą galą , z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, Premiera i Rządu RP, Władz Stolicy, Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenia Szkół Prymasowskich. Studenci i uczniowie spod sztandaru Prymasa Tysiąclecia  odbierali gratulacje w zwązku z osiągnięciami na polu podejmowania dziedzictwa Patrona - wybitnego Kapłana, Wielkiego Polaka i męża stanu.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Zawitowski w ciepłych, pełnych szacunku słowach wspominał Kardynała Wyszyńskiego, który w jego życiu osobistym i kapłańskim odegrał niezwykle znaczącą rolę jako wzór miłości Ojczyzny i Kościoła. Wspomnienia o Prymasie dopełniła projekcja filmu dokumentalnego "Non possumus" oraz przyjęty owacją na stojąco spektakl w wykonaniu uczniów Miejskiego Gimnazjum w Zielonce.

Czytaj więcej: I ZLOT SZKÓŁ im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Historia wiecznie żywa

W dniach 17-18 marca 2006 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu, jako organizator i uczestnik zainicjowanych przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu warsztatów „Rogoźnica 2006”,  gościło w swoich progach 27 uczniów i 13 nauczycieli gimnazjów zrzeszonych w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Gimnazjum nr 1 z Wrocławia reprezentowali pani Katarzyna Rólczyńska – opiekun i uczniowie Mariola Szadura, Wojciech Jaskóła, Filip Sozański. Gimnazjum nr 7 z Wrocławia – pani Dorota Dobrzaniecka – opiekun i uczniowie Urszula Kaźmierczak, Paweł Różek, Jacek Flejszar. Gimnazjum nr 13 z Wrocławia - pan Józef Szmid – opiekun i uczniowie Patrycja Pikuła, Tomasz Lato, Barbara Dupla. Gimnazjum nr 16 z Wrocławia - pani Jadwiga Szemborska – opiekun i uczennice Marta Markiewicz, Marta Ostrowska, Anna Wiercioch.  Gimnazjum nr 21 z Wrocławia reprezentowali pani Anna Handzlik – opiekun i uczniowie Miłosz Serwin, Michał Gruziński, Bartosz Grzybek. Gimnazjum nr 3 z Oleśnicy – pani Barbara Chmielewska – opiekun i uczniowie Dawid Pudlis, Marcin Baronowski, Patryk Jański. Gimnazjum nr 2 z Ząbkowic Śląskich – pani Alicja Szynkura i uczniowie Julia Piasecka, Tomasz Grządkowski, Artur Chochołowoski. Gimnazjum nr 3 z Lubania – pan Paweł Kogut – opiekun i uczniowie Grzegorz Łuksza, Hanna Świdnicka, Joanna Rembecka. Gimnazjum nr 1 ze Strzegomia – pani Joanna Jurek – opiekun i uczennice Joanna Kozłowska, Justyna Koszarska, Ewelina Pietyra.

Czytaj więcej: Historia wiecznie żywa

Odwiedziny po latach

W II połowie sierpnia 2005 szkołę odwiedził kierownik budowy budynku szkolnego pan Zenon Thrun. Z dużym sentymentem wspominał lata budowy. Podziwiał obecny stan budynku. Spisał także historię budowy. Pozostawił pamiątkowe zdjęcia z tamtego okresu.Krótka historia budowy Szkoły Tysiąclecia w Strzegomiu.

Budowę rozpoczęto 15.04.1961 r. przekazaniem placu budowy Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego, Wrocław Rynek Ratusz reprezentowanym przez kierownika budowy ob. Zenona Thrun ze Strzegomia, przez Inspektora Nadzoru inż. Zbigniewa Spasowa reprezentującego inwestora - Zarząd Inwestycji Szkolnych Kuratorium Okręgu Wrocław, przy współudziale Przewodu Miejskiej Rady Narodowej ob. Jerzego Gąsewicza i sekretarza Aleksandra Rewinskiego.

Na plac budowy wjechał ciężki spychacz który zniwelował teren, przekształcając pole orne pod budowę, jednocześnie wykonując wykopy pod budynek szkoły i domu nauczycielskiego. Teren budowy otoczono płotem z prefabrykowanych elementów betonowych.

Szkołę wybudowano wg. projektu typowego nr OB-4320, adoptowanego przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Projektów Wrocław. W chwili rozpoczęcia budowy była to 54-ta szkoła tego typu budowana w naszej Ludowej Ojczyźnie. Zaznaczyć wypada, że jest to w naszym powiecie pierwszy obiekt, zarazem pierwsza szkoła budowana z elementów prefabrykowanych montowanych metodą uprzemysłowioną.Stan zatrudnienia w pierwszym okresie 04-08.61 wynosił: kier. budowy + 12 robotników. Po zakończeniu wykopów, przystąpiono do betonowania ław fundamentowych i ścian podziemia szkoły, a od 28.08.61 budynku nauczycielskiego.

W okresie poprzedzającym montaż żurawia wieżowego typu ŻU-45 T./m.(17 egz. w Polsce),intensywnie zwożono bloki żużlobetonowe ścian i żwirobeton stropów stanowiące konstrukcje Szkoły. W okresie szczytu rozładowywano dziennie 7 - 8 wagonów PKP 24 - 32 tonowych. Rozładunek przebiegał przez całą dobę. Montaż samego żurawia przebiegał w czasie 7-19.08.61, tak że 4.09.61 rozpoczęto prace montażowe konstr. budynku.

W całość budynku wmurowano 1672 elementów w 36 asortymentach o łącznej wadze 2.124 ton, z których najcięższe, jak np. belki stropowe sali gimnastycznej ważą po 3.100 kg; podstawy klatki schodowej 2.510 kg, a obramowania okien 2.030 kg. Montowano przez 12 godz. Dziennie ustawiano średnio 45 elementów. Przy montażu zatrudnionych było prócz 2-óch operatorów żurawia - 4-ech montażystów. Można powiedzieć, że szkołę w stanie surowym zbudowało 4-ech ludzi z których Julian Rudnicki ze Strzegomia, Józef Subocz (awansowany puźniej na majstra budowy) ze Strzegomia, Franciszek Cisek ze Stanowic pracowali do końca budowy.

Należy podkreślić, że była to zarówno dla montażystów jak i kier. budowy kierującego montażem (po przeszkoleniu się w zakresie własnym) praca nowatorska. Montaż i praca przebiegły na budowie bez awarii i wypadków do końca budowy.

Na skutek zmian konstrukcji projektu techn. zaistniała w czasie od 23.10.61 do 2.04.62 przerwa w budowie.
Wprowadzone zmiany dotyczyłą konstrukcji nośnej belek i płyt stropowych w części piwniczej i parteru wykonanej wg pierwotnego projektu. Zastosowano dodatkowe słupy podporowe pod belki i specjalnego rodzaju połączenia stalowe głowic belek ze ścianami nośnymi.

Zmiany te opracował i osobiście nadzorował podczas wykonawstwa Profesor Dr. Adam Micel z Politechniki Wrocław (Na skutek awarii jednej ze szkół tego typu).

Ostatnim etapem montażu był łącznik (świetlica) szkoły z salą gimnastyczną, której ściany są murowane z cegły.

Całkowity montaż zakończono 30.06.62 r.

W między czasie nastąpiła zmiana Inwestora z Zarz. Inwest. Szkolnych w Wrocław na Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych Świdnica z ramienia której nadzór objął inż. archiekt Zygfryt Sikorski, a branżami instal. sanitarna inż. Piworowicz, instal. elektr. inż. Kosela.

Podobnież dotychczasowy wykonawca zmienił nazwę na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Południe", Wrocław, Rynek Ratusz 11/12.

Prowadzącemu z ramienia WPB Pol. kierownikowi budowy ob. Zenonowi Thrunowi, pomagali w realizacji robót wykończeniowych, w robotach instalacyjnych inż. Witalis Tur, w robotach inst. elektrycznej ob. Tadeusz Harciniszyk. Ponadto zatrudnieni byli majstrowie Józef Subocz ze Strzegomia i Marian Waiwas z Łagiewnik. Stan pracowników fizycznych wynosił 20 -40 osób, w większości miejscowych.

Po ciężkiej i mroźniej zimie stulecia 62/63 i wiosennych roztopach w celu zbadania i kontroli pracy konstrukcji ścian, założono w części podziemia 46 plomb szklanych w kilkudziesięciu miejscach.

Ich kilkumiesięczna, ciągła obserwacja wykazała, że szkołę postawiono na mocnych ławach fundamentowych i nie budzi najmniejszych obaw i zastrzeżeń pod względem ruchów budynków.

15.06.63 powtórnie przystąpiono do robót wykończeniowych. Budowę wyróżniono przez D.B.O.R. Ś-ca do odbioru wzorowego. Ze względu na przerwy w budowie prace prowadzono na 2 zmiany. Naglący termin kompleksowego oddania obiektu do użytku zmobilizował nie tylko wykonawcę do wydajnej pracy lecz również społeczeństwo miasta I Jednostki Wojska Polskiego i Radzieckiego do ofiarnej pracy w ramach tzw. czynów społecznych i Akcję tą zainicjował Prez. M. R. Narod. wraz z komitetem P.Z.P.R. w Strzegomiu.

Do pracy stawało dziennie, przy zagospodarowania działek i boiska szkolnego kilkudziesięciu ludzi w godz. 16-19:00 w okresie 15.06- 04.08.63. Poszczególne Zakłady Pracy ofiarowały sprzęt samochodowy, traktory i spychacze. Łącznie społeczeństwo przepracowało 917 roboczogodzin. Żołnierze Jednostki Radzieckiej przepracowali 496 roboczogodzin dając przykład ofiarnej pracy.

Wybitną i największą pomoc w realizacji budowy szkoły udzielili nam nasi żołnieże Jednostka LWP ze Strzegomia. Przepracowali ogółem 4118 roboczogodzin. Bez ich pomocy szkoła nie byłaby oddana w terminie.

Dnia 5.08.63 dokonano komisyjnego odbioru całości robót. Komisja w swym końcowym protokole odbiory, przyznała wykonawcy za jakość wbudowanych materiałów oraz jakość wykonanych robót ocenę "bardzo dobrą".

Napisał Zenon Thrun, kier. budowy

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.