Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Terminy egzaminów poprawkowych

 

UWAGA ZMIANA GODZINY EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

 

egzamin odbędzie się o godz. 8.00

  

 

 - FIZYKA: 24 sierpnia 2015 (poniedziałek) godz. 9.00

- CHEMIA: 24 sierpnia 2015 (poniedziałek) godz. 12.00 (2 osoby)

- MATEMATYKA: 25 sierpnia 2015 (wtorek) godz. 8.00

- CHEMIA: 25 sierpnia 2015 (wtorek) godz. 9.00 (1 osoba)

 

„Tutaj rozwinęliśmy skrzydła…” - NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W GIM 1

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu rozpoczęło mszą św., po której młodzież naszego gimnazjum przybyła do szkoły. O godz. 9:00 świadectwa z wyróżnieniem, statuetki i nagrody książkowe odebrali uczniowie klas I i II, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w kończącym się roku szkolnym 2014/2015. Rada Pedagogiczna, zgodnie ze Statutem szkoły przyznała Statuetkę „Ucznia Roku” za bardzo dobrą średnią ocen i wzorowe zachowanie. W klasach I taką statuetkę otrzymał Paweł Balawender, a w klasach II – Maja Czerwiecka.

Statuetkę „Słoneczny” – dla najsympatyczniejszego ucznia - w klasach I otrzymała Zofia Podkówka, natomiast w klasach II Kamil Lesiński.

Świadectwo z wyróżnieniem (śr. powyżej 4,75) i nagrodę książkową (śr. powyżej 5,00) za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie w kl. I i II otrzymali:

Klasa I a - Kamila Kulasa, Katarzyna Mądrzak

Klasa I b - Paweł Balawender, Julia Mucherska , Jakub Nejman

Klasa II a - Tomasz Sitarz

Klasa II b - Maja Czerwiecka, Paweł Pitura

Klasa II d - Joanna Sarlej

W II części tego uroczystego dnia młodzież klas III ostatni raz spotkała się z dyrekcją i nauczycielami na uroczystym apelu szkolnym. Wraz z przybyłymi gośćmi zaproszonymi, burmistrzem Strzegomia, Zbigniewem Suchytą, księdzem Prałatem Markiem Babuśką, panią Agnieszką Kubiak, przewodniczącą Rady Rodziców oraz liczną grupą rodziców naszych absolwentów, nauczycielami i pracownikami szkoły rozpoczęła się ta szczególna dla nich część uroczystości. Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, pani Beata Ślipko, przywitała zebranych gości. Podziękowała wszystkim za współpracę w minionym roku szkolnym. Szczególne podziękowania za współpracę oraz statuetkę Przyjaciela Szkoły wręczyła panu burmistrzowi Strzegomia, Zbigniewowi Suchycie oraz księdzu Prałatowi Markowi Babuśce.

Tradycją Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu stało się to, iż wybrani abiturienci za najwybitniejsze osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki są nagradzani statuetkami. I tak też było w tym roku. To szczególne wyróżnienie otrzymali następujący absolwenci:

Prymus Szkoły” – Kamila Krawczyk

„Super Absolwent” – Jan Kubiak

najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego – Arkadiusz Cymer

największy postęp w nauce od klasy I – Julia Kułak

Praca w Samorządzie Szkolnym – Aleksandra Burdzy, Karina Borowy

Serce na dłoni – Angelika Wyrzychowska

W nagrodę za celujące wyniki w nauce Kamila Krawczyk otrzymała zaproszenie do Parlamentu Europejskiego. Nagroda została ufundowana przez panią Lidię Geringer de Oedenberg Posła do Parlamentu Europejskiego, z którą Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu współpracuje od kilku lat.

Świadectwo z wyróżnieniem (powyżej śr. 4,75) i nagrodę książkową (śr. powyżej 5,00) za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali następujący uczniowie klas III:

Klasa III a - Jan Kubiak, Katarzyna Ławniczek , Kacper Zym, Karina Borowy

Klasa III b - Arkadiusz Cymer

Klasa III c - Bialik Anna, Aleksandra Burdzy, Piotr Niziołek

Klasa III d - Kamila Krawczyk, Dominika Maduch, Weronika Zamojska

Na uroczystość przybyli także rodzice absolwentów, którzy uzyskali wysokie średnie ocen. Rodzice ci otrzymali listy gratulacyjne za osiągnięcia swoich dzieci oraz życzenia dalszych ich sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Uczniowie zostali ponadto wyróżnieni nagrodami książkowymi za inne osiągnięcia – za wysokie lokaty w konkursach szkolnych, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, w zawodach sportowych, godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, aktywną pracę w redagowaniu szkolnej gazetki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!

W tym szczególnym dniu nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas III. W tej części uroczystości abiturienci podziękowali nauczycielom G 1 za to, iż wyposażyli ich na dalsze życie w niezbędne do tego doświadczenia. Dziękowali za pomoc w dążeniu do postawionych sobie celów. Uczniowie klas III zgodnie stwierdzili, że w G1 rozwinęli skrzydła. Dziękowali za przekazanie im nie tylko wiedzy programowej, lecz wpoili także zasady moralne i wychowali w sposób, który prowadzi do sukcesu. Absolwenci przytaczając słowa Winntona Chuchila zgodnie stwierdzili, że „to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”.

Życzymy wszystkim, aby odnaleźli swój cel, do którego chcą dążyć, by w przyszłości być tym, kim chcą.

Gimnazjum nr 1 Strzegom

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 

W najbliższy piątek, 26 czerwca 2015 r., uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich zakończą rok szkolny 2014/2015.

W Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu dzień ten rozpocznie się uroczystą mszą świętą w Bazylice Mniejszej o godz. 8:00. Następnie o godz. 9:00 rok szkolny zakończą klasy I i II (sala gimnastyczna, następnie w salach lekcyjnych). Od godz. 9:00 uczniowie klas III są w salach wraz z wychowawcą, a o godz. 10:00 schodzą do sali gimnastycznej.

Zapraszamy

O tolerancji i patriotyzmie w G1

            Jednym z projektów realizowanych w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu jest projekt Gimnazjalny Erudyta. W tym roku forma tego projektu nieco zmieniła się. Uczniowie w pionach klasowych brali udział w debacie. Pierwszoklasiści oraz drugoklasiści zastanawiali się „Czy Polacy są narodem tolerancyjnym”, natomiast trzecioklasiści „Czy jesteśmy narodem patriotycznym”.

W pierwszej części spotkania uczennice klasy III c Zuzanna Chojnacka i klasy II B Maja Czerwiecka, wygłosiły krótki odczyt na temat tolerancji i patriotyzmu. W swoim wystąpieniu zdefiniowały krótko te pojęcia oraz przytoczyły kilka przykładów postaw patriotyczno-tolerancyjnych.

W II części spotkania przedstawiciele klas wzięli udział w debacie. Najpierw przypomnieli sobie zasady, jakie obowiązują w trakcie trwania debaty – zasady zabierania głosu, słuchania się wzajemnego i poszanowania zdania innej osoby. W trakcie debaty zastanawiali się m. in. czy żyjemy w tolerancyjnym kraju, czy w naszym otoczeniu istnieje tolerancja osób o innym kolorze skóry, co uważają za przeszkodę w tolerancji, gdzie i kiedy uczymy się tolerancji wobec innych osób.

Uczniowie wypowiadali swoje zdania krótko, ale rzeczowo, słuchali się wzajemnie i zabierali głos odnosząc się do wypowiedzi swoich kolegów, nie krytykowali, prezentowali swoje poglądy.

Debata przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Gimnazjaliści na zakończenie podkreślali to, iż tolerancja i patriotyzm są niezmiernie istotnymi cechami, jakie powinniśmy posiadać już od najmłodszych lat. Zgodnie stwierdzili, że należy uczyć postaw i zachowań patriotycznych i tolerancyjnych. Postawy te powinny być kształtowane od najmłodszych lat w domu rodzinnym, w szkole, ale także wśród młodych ludzi w czasie ich spotkań.

Debatę poprzedziła prezentacja kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, który rozpocznie swoją pracę w następnym roku szkolnym. Wszyscy kandydaci, prezentując się przed społecznością gimnazjum, przedstawili swój program wyborczy. Programy były zróżnicowane i wzbudziły spore zainteresowanie.

Nazajutrz po prezentacji kandydatów odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wszelkich praw i obowiązków wyborów swoje głosy oddali wszyscy gimnazjaliści. Ostatecznie największa ilość głosów dostał Kacper Król, który został przewodniczącym szkoły, kolejno Maja Czerwiecka – z-ca przewodniczącego oraz Zofia Podkówka – skarbnik i Sara Bus – sekretarz.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz debata kształtują właściwe postawy patriotyczne. Uczą aktywności obywatelskiej i podejmowania właściwych decyzji.
Serdecznie gratulujemy patriotycznej postawy.

Organizatorzy:

I.Krogel
M. Świstek

J. Dolińska

J.Pitura

Uczniowie G1 w Trójmieście

W ubiegłym tygodniu uczniowie G 1 udali się nad Bałtyk.

Pierwszego dnia zwiedzili oceanarium w Gdyni - niezwykłe miejsce, pełne tajników świata przyrody morskich głębin. Zobaczyli tam także niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata. Następnego dnia zwiedzili Westerplatte – miejsce, gdzie 1.09 1945 rozpoczęła się II wojna światowa. Kolejnym punktem programu było Stare Miasto w Gdańsku. Uczniowie spacerowali uliczkami gdańskiej starówki, zwiedzili bazylikę mariacką, a z jej wieży podziwiali piękny widok na Gdańsk i okolicę. Następnego dnia udali się do Europejskiego Centrum Solidarności, to była wyprawa szlakiem miejsc, gdzie rodziła się wolność. Po ogromnej dawce historii zbierali siły spacerując w Sopocie po najdłuższym, drewnianym molo w Europie. Oczywiście obowiązkowym punktem dnia było także plażowanie, pełna rekreacja i wspólna zabawa w promieniach słońca. W drodze powrotnej gimnazjaliści zwiedzili potężną, średniowieczną warownią krzyżacką - gotycki zamek w Malborku.

Wycieczka do Trójmiasta to niezwykle ciekawa lekcja historii, biologii i geografii i choć intensywna i bogata w informacje, była pełna uśmiechu i energii . Oby więcej takich udanych wypraw!

Radosława Mikołajczyk

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.