Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Najwyższe średnie końcowe

W roku szkolnym 2002/2003 największe średnie uzyskali:

 • Olga Szmidt I a - 5,67
 • Marta Baniecka I a - 5,67
 • Agnieszka Wójcik II g - 5,62
 • Paweł Kaliniak I a - 5,58
 • Magdalena Lenio III e - 5,57
 • Edyta Szczerba III e - 5,57
 • Magdalena Karkau II f - 5,54
 • Monika Kilar II g - 5,54
 • Jarosław Salwiński I a - 5,5
 • Marta Skowrońska I e - 5,5
 • Monika Teklińska I a - 5,5
 • Aleksandra Woźniak I f - 5,5

Spośród tegorocznych absolwentów tytuł i statuetkę PRYMUSA SZKOŁY otrzymała MAGDALENA LENIO z kl. III e


Tytuł i odznakę SUPERABSOLWENTA otrzymały:

 • Edyta Szczerba
 • Anna Wojdag
 • Milena Dobrzańska
 • Agnieszka Gac
 • Agnieszka Sołtysik
 • Jakub Kubicki

Statuetkę za najwyższy wynik testu gimnazjalnego - 90 pkt. otrzymał Marcin Jachymek III f.


Statuetkę za wzorowš pracę w Samorzšdzie Uczniowskim i reprezentowanie szkoły w licznych konkursach i imprezach otrzymały: Agnieszka Gac i Mariola Dziudzia.


Odznaki Wzorowego Absolwenta wręczono 30 gimnazjalistom: Wiolecie Chmieliczek, Paulinie Lewickiej, Marioli Dziudzi, Mireli Kiewrze, Katarzynie Mielczarek, Kamili Swat, Celinie Brodniewicz, Natali Felszyńskiej, Katarzynie Figurskiej, Sandrze Misek, Dorocie Okrasińskiej, Katarzynie Czub, Magdalenie Jurczyk, Annie Lasocie, Ewelinie Mróz, Iwonie Rudnickiej, Michałowi Łobodziec,  Justynie Wilk, Milenie Sieniuć, Natali Szproch, Annie Ciura, Monice Durlik, Maciejowi Styszowi, Paulinie Basiak, Annie Błaszkowskiej, Marcinowi Jachimczykowi, Marii Karwackiej, Annie Kopciuch, Marceli Rudnickiej, Łukaszowi Świdurskiemu.

Kolejne konkursy i ich wyniki

Wdrażanie na stałe do praktyki szkolnej autorskiego projektu edukacyjnego "Znamy naszego patrona" okazało się skutecznym sposobem integracji społeczności szkolnej wokół wartości stanowiących dziedzictwo patrona szkoły. Inspirowane działaniem życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego utwory poetyckie, rozprawki, albumy autorstwa uczniów gimnazjum zgromadzonych w II już tomie prac są świadectwem obecności myśli Prymasa Tysiąclecia w świadomości gimnazjalistów.

Zadania realizowane w ramach projektu w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, Klubu Przyjaciół Rozumu, liczne konkursy wewnątrz szkolne i pozaszkolne, prezentacje gminne i rejonowe twórczości i osiągnięć gimnazjalistów, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych - wszystkie te działania służyły zwiększaniu motywacji do poprawy wyników nauczania. Zaowocowały również licznymi sukcesami uczniów w międzygimnazjalnych potyczkach różnego stopnia.

Do najbardziej znaczących należą:

Jedna z głównych nagród - wycieczka do Pragi oraz wyróżnienie i nagroda książkowa dla Pawła Kaliniaka i Pauliny Furman w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2003", liczne nagrody Agnieszki Sołtysik w Międzynarodowych Zawodach we Wspinaczce Wysokogórskiej, dyplom uznania za wysoki wynik w Ogólnopolskim Konkursie Alfik 2002 dla Olgi Szmidt, trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Krąg"  dla Jakuba Kubickiego, Pawła Kaliniaka i Moniki Teklińskiej, pięć wyróżnień w Krajowym Konkursie Kultury Regionalnej "Gniazdo" dla Agnieszki Goc, Moniki Teklińskiej, Marty Pacioch, Sandry Misek, Natali Szproch, wyróżnienie i nagroda ksiażkowa w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Deufschfreund 2002" dla Agnieszki Wasiak, wyróżnienie w konkursie poetyckim organizowane przez czasopismo VICTOR dla Pawła Kaliniaka.

I i II miejsce w gminnym rejonowym etapie oraz udział w finale 48 Dolnoślaskiego Konkursu Recytatorskiego

I i II miejsce w Dekanalnym Konkursie Poezji Religijnej.

I miejsce drużynowo i III inwidualnie w Gminnym Międzygimnazjalny Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej; nagroda na II Powiatowej Sesji Ekologicznej.

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym "Znamy nasze lektury i ich autorów".

I i II miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie Poezji Miłosnej i Śpiewanej.

II miejsce w Dekanalnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Jasełka"

II miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej "Muzyka łączy Europę".

II miejsce w Międzygimnazjalnym Festiwalu "Gimnazja grają, tańczą i śpiewają"

I miejsce i Puchar Burmistrza Strzegomia w Mittingu Lekkoatletycznym

I miejsce w piłce siatkowej w II Turnieju Integracyjnym

I miejsce w miejsko- gminnych zawodach w piłce koszykowej dziewcząt

III miejsce w rozgrywkach powiatowych w piłce koszykowej dziewcząt

II miejsce w zawodach miejsko- gminnych w piłce siatkowej dziewcząt

II miejsce w miejsko- gminnych rozgrywkach w piłce nożnej.

Odbył się również z sukcesem III Halowy Turniej Piłki Nożnej, Tenisa Stołowego, Turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa ziemnego, quiz "Pierwsza Pomoc" oraz impreza lekkoatletyczna Gimnazjada 2003.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy z cyklu zDolny Ślązak Gimnazjalista - 473 uczestników, z czego dwóch uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego - jeden z matematyki oraz jeden z geografii.

W konkursach "Pisać każdy może" i "5 pytań" uczniowie popisywali się swoimi umiejętnościami literackimi i wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej.

Uczestniczyli również z sukcesem w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Międzygimnazjalnych Potyczkach Europejskich "Szlakiem Unii Europejskiej" w Świdnicy i prezentowali dorobek szkoły w zakresie edukacji europejskiej w ramach imprez przedrefendalnych na szczeblu gminy i powiatu. Uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na Targach Europejskich w Świdnicy. Brali udział w projekcie pilotażowym w  ramach Sokrates - Comenius w Krzyżowej, w europogadankach organizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej w Wałbrzychu. Sami prezentowali zajęcia otwarte dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 pod hasłem "Unia bez tajemnic". Barwną giełdą pomysłów był konkurs na logo Szkolnego Klubu Europejskiego. Uroczystość otwarcia Klubu, w której uczestniczył poseł na sejm RP pan Zbigniew Chlebowski, burmistrz miasta pan Lech Markiewicz, wizytator KO pani Dorota Uzar, była wydarzeniem podsumowującym i wieńczącym wieloletnie wysiłki uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 na polu edukacji europejskiej. Działalność w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego otwiera przed młodzieżą nowe szanse, możliwości zdobywania i poszerzania wiedzy o Unii i procesach integracyjnych o miejscu Polski w strukturach unijnych.

Ujawnione zainteresowania i talenty uczniowie rozwijali w ramach 10 kół przedmiotowych (166 uczestników) i 7 kół zainteresowań (122 uczestników). Były to koła: języka niemieckiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, matematyczne, informatyczne, obywatelskie, ekologiczne, prozdrowotne, recytatorskie, SKS sekcje- koszykówka, siatkówka, gimnastyka, taniec, tenis ziemny, piłka nożna, Koło Przyjaciół Biblioteki.

Najwyższe lokaty semestralne

Najwyższe lokaty semestralne zajmują:

 • Olga Szmidt I a, śr. 5,64
 • Jarosław Salwiński I a, 5,57
 • Ariela Jędramek I c, 5,46
 • Agnieszka Wójcik II g, 5,42
 • Paweł Kaliniak i Monika Teklińska z I a, średnia po 5,0
 • Marta Baniecka I g, Kamila Mróz I c, Joanna Nowakowska I h, Aleksandra Woźniak I f, śr. 5,38
 • Jakub Kubicki III d, Paulina Furman I a, Agnieszka Marczak I d, śr. 5,38

Apele

Efektownie zaprezentowały się klasy pierwsze w dniu ślubowania. Bardzo malownicze i wzruszające widowisko przygotowali uczniowie klas II h i II g z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzeniem artystycznym był apel rocznicowy z okazji Dnia Patrona, w czasie którego uczniowie klas III prezentowali swoje utwory poetyckie Prymasa Tysiąclecia. Bardzo podobały się wieczory poezji przy świecach zorganizowane przez członków Koła Recytatorskiego i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Po raz pierwszy mogliśmy podziwiać umiejętności językowe uczniów klas trzecich, którzy zaprezentowali kostiumowe inscenizacje fragmentów "Romea i Julii" w języku oryginału. Nowy zespół redakcyjny wydał bardzo udany, pod każdym względem, kolejny numer gazety szkolnej. Imponująco zaprezentowały się dziewczęta z zespołu wokalnego kierowanego przez panią Agnieszkę Rut i grupy tanecznej pani Anny Wysockiej, które uświetniały najważniejsze szkolne imprezy, reprezentowały szkołę na przeglądach gminnych.

Konkursy szkolne

W konkursie "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udział wzięło w zakresie:

 • języka polskiego 84 uczniów
 • języka niemieckiego 69 uczniów
 • matematyki 51 uczniów
 • historii 31 uczniów
 • języka angielskiego 28 uczniów
 • chemii 68 uczniów
 • geografii 63 uczniów
 • biologii 49 uczniów
 • fizyki 64 uczniów

Do II powiatowego etapu zakwalifikowali się:

Marcin Jachymek - 46 pkt. konkurs matematyczny

Bartłomiej Pawlica - 27 pkt. konkurs geograficzny


W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik" udział wzięło 75 uczniów. Najlepszy wynik w szkole osiągnęła Olga Szmidt I a - 57 lokata w województwie, 284 w Polsce. Następnie Michał Wolski z II a - 81 w województwie, 521 w kraju, Paulina Furman z I a - 100 w województwie, 499 w kraju, Łukasz Odwaga z I e - 116 w województwie, 597 w kraju, Monika Sączawa z III c - 176 w województwie, 862 w kraju.

5 uczestniczek I Międzygimnazjalnych Potyczek Europejskich zajęło 4 miejsce na 11 szkół z rejonu świdnickiego. 33 uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. Najlepiej wypadła Agnieszka Wasiak z II c - 38 miejsce w województwie na 2940 startujących i 233 w kraju na 13153 startujących.

Drużyna z klasy III a zdobyła 5 miejsce w Rejonowym Międzygimnazjalny Konkursie wiedzy o AIDS w Świebodzicach.

II miejsce zdobył zespół w I Dekanalnym Konkursie Przedstawień Jasełkowych.

II miejsce zdobył zespół wokalny, a wyróżnienie zespół taneczny w Gminnym Przeglądzie Gimnazja Tańczą i Śpiewają. Drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce w Miejsko - Gminnych rozgrywkach piłki koszykowej, a w Miejsko Gminnych Rozgrywkach w Piłce Siatkowej Chłopców drużyna gimnazjalistów zajęła II miejsce.

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.