Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego” - NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W GIM 1

Kolejny już rok szkolny za nami. Nadszedł czas podsumowań i refleksji. Po ciężkiej pracy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za osiągnięcia edukacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem, statuetki i nagrody książkowe odebrali uczniowie klas I i II, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w kończącym się roku szkolnym 2016/2017. Rada Pedagogiczna, zgodnie ze Statutem szkoły przyznała Statuetkę „Ucznia Roku” za bardzo dobrą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

W klasach I statuetkę otrzymała Katarzyna Szarłat, a w klasach II - Szymon Litwicki.

Statuetkę „Słoneczny” wśród uczniów klas I dla najsympatyczniejszego ucznia otrzymał Szymon Otlewski, a w klasach II Julia Konieczna.

Świadectwo z wyróżnieniem (śr. powyżej 4,75) i nagrodę książkową (śr. powyżej 5,00) za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie w kl. I i II otrzymali:

Klasa I a – Piotr Basiński, Joanna Oleksiak, Oliwier Wączek, Julia Woźniak

Klasa I b – Katarzyna Fedorczenko, Emilia Kisielewska, Sylwia Miszczak, Michał Ostrowski, Justyna Siterek, Katarzyna Szkarłat, Aleksandra Żądło

Klasa I c – Oliwia Stankiewicz

Klasa II d – Jakub Andrzejewski, Julia Konieczna, Szymon Litwicki, Zuzanna Niziołek, Karolina Prokopowicz, Gabriela Szmuc, Maksymilian Zym

W II części tego uroczystego dnia młodzież klas III ostatni raz spotkała się z dyrekcją i nauczycielami na uroczystym apelu szkolnym. Wraz z przybyłymi gośćmi zaproszonymi, księdzem Prałatem Markiem Babuśką, liczną grupą rodziców naszych absolwentów, nauczycielami i pracownikami szkoły rozpoczęła się szczególna dla nich część uroczystości. Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, pani Beata Ślipko, przywitała zebranych gości. Przy tej okazji podziękowała osobom reprezentującym najbliższe szkole instytucje: organ prowadzący, parafię, Radę Rodziców za otwartość, życzliwość i współpracę na rzecz rozwoju młodzieży i szkoły.

Najlepsi uczniowie otrzymali wyjątkowe wyróżnienia za najwybitniejsze osiągnięcia trzech minionych lat – STATUETKI. Byli to:

Prymus Szkoły” – Paweł Balawender, Jakub Nejman

„Super Absolwent” – Katarzyna Mądrzak,

najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego – Paweł Balawender,

największy postęp w nauce – Adrian Okolita,

„Serce na dłoni” – Malwina Siekaniec,

Praca w Samorządzie Uczniowskim – Jakub Nejman.

Świadectwo z wyróżnieniem (powyżej śr. 4,75) i nagrodę książkową (śr. powyżej 5,00) za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali następujący uczniowie klas III:

Klasa III a – Aleksandra Białous, Kamila Kulasa, Katarzyna Mądrzak, Zofia Podkówka

Klasa III b- Paweł Balawender, Jędrzej Gaj, Julia Mucherska, Jakub Nejman, Adrian Okolita, Malwina Siekaniec, Dominik Wełna

Klasa III c- Klaudia Paradowska

Dodatkową nagrodę, zaproszenie na czterodniową wizytę w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ufundowane przez Biuro Poselskie Pani Lidii Geringer de Oedenber, za uzyskanie najwyższego wyniku egzaminu gimnazjalnego otrzymał Paweł Balawender.

Uczniowie klas III ostatni już raz spotkali się z dyrekcją i nauczycielami na uroczystym, podsumowującym apelu szkolnym. Wraz z przybyłymi gośćmi zaproszonymi, księdzem Prałatem Markiem Babuśką, liczną grupą rodziców naszych absolwentów, nauczycielami oraz pracownikami szkoły rozpoczęła się część II uroczystości.

Rodzice abiturientów, którzy uzyskali wysokie średnie ocen otrzymali listy gratulacyjne za osiągnięcia swoich dzieci wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi za inne osiągnięcia – reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, a także za wysokie lokaty w konkursach szkolnych.

Nagrodzonym oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Po części oficjalnej absolwenci G1 zaprezentowali część artystyczną „Stworzenie szkoły”. Wszyscy zebrani ze wzruszeniem oglądali ich ostatni występ, który przeplatany był wzruszającymi piosenkami przygotowanymi pod fachowym okiem pani Anny Maliny. Piękna dekoracja wykonana została przez panią Edytę Oleksiak szczególnie podkreślała charakter uroczystości. Także uczniowie klas II krótką częścią artystyczną pożegnali swoich starszych kolegów.

Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego …” niech te piękne słowa staną się mottem dalszego życia dla naszych absolwentów. Życzymy wszystkim, aby dążyli do osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu, aby w przyszłości byli spełnionymi, szczęśliwymi ludźmi.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

 

 

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.