Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Badają, eksperymentują, wnioskują ...

logo projektu

 

 

    Projekt: „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

 

       Uczniowie na zajęciach w ramach projektu kształcili i doskonalili umiejętność planowania  i dokumentowania doświadczeń (m.in. wpływ sacharozy na intensywność oddychania beztlenowego drożdży, badanie wzajemnej zależności zmysłów smaku i dotyku, wykrywanie skrobii w produktach spożywczych, wpływ detergentów na stan błon biologicznych) interpretowania wyników doświadczeń, formułowania wniosków, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w sposób prawidłowy i bezpieczny, doskonalili technikę mikroskopowania (utrwalili budowę mikroskopu, wykonywali preparaty nietrwałe ). 

 

 

 

     Badali odczyn roztworu za pomocą wywaru z czerwonej kapusty.

 

 

     Uczniowie  badali ruch jednostajnie prostoliniowy oraz ruch przyspieszony. Za pomocą maszyny elektrostatycznej wytwarzali pole centralne oraz obserwowali przeskok iskry elektrycznej. Przy pomocy pryzmatu rozszczepiali światło białe na tęczę barw.

 

 

     Uczniowie m.in. wykorzystywali swoją kreatywność do tworzenia konstrukcji przestrzennych kształtując tym samym wyobraźnię przestrzenną.

 

 

Wsparcie dla rozwoju kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów Gimnazjum nr 1.

 

logo projektu

29 listopada br. gmina Strzegom podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu."
W ramach zadania przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli "metodą projektu i eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi TIK". Szkolenia będą miały charakter warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi (ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe itp.). W szkołach od października rozpoczęto dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające kompetencje z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.


W Gimnazjum nr 1 projektem objętych jest 89 uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w następujących zajęciach:

 

* Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki – kl. I, II, III;
* Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – kl. I, II, III;
* Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
- z geografii – kl. III
- z fizyki – kl. III


* Zajęcia rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych:
- z biologii – kl. I, II, III
- z fizyki – kl. II
- z chemii – kl. I, III.


Zajęcia realizowane będą od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2018 r.
W ramach projektu szkoła otrzyma doposażenie do dwóch pracowni: matematycznej i przyrodniczej, w postaci: tablicy interaktywnej, przenośnych komputerów, wizualizera przestrzennego, programów multimedialnych, sprzęt niezbędny do realizacji zajęć metodą eksperymentu, np.: mikroskopy, urządzenia laboratoryjne oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.